Du har inga varor i din kundvagn

Stabilt resultat med rätt plugg

Stabilt resultat med rätt plugg |

I dag finns pluggar och infästningsmetoder för alla situationer. För den som skaffar rätt plugg och gör riktiga infästningar blir resultatet hållbart – oavsett material. Med rätt plugg och skruv går det i princip lika bra att fästa i gips som i hårdare material.

Gipsskivan i väggen

Bakom tapeten är ofta en utmaning för den som vill hänga upp en tv eller fästa en hylla. Men för den som skaffar rätt plugg och gör riktiga infästningar blir resultatet hållbart, vare sig det handlar om gips, betong, trä eller andra material. Rätt plugg ger även styrka. Med fel sorts plugg, fel skruvlängd eller fel diameter på borrhålet spelar det ingen roll hur stark konstruktionen i övrigt är, säger Niklas Svensson, produktchef på Fischer Sverige.

Han betonar att tre faktorer är avgörande för att kunna välja rätt typ av plugg eller infästning. Den första är materialet i väggen. Materialet styr vilken typ av plugg eller infästning som är lämplig. Skivmaterial ställer helt andra krav än betong. Den andra är vikten på det som ska monteras. – Även belastningen avgör vilken typ av plugg eller infästning man bör välja. Ofta räcker det med en nylonplugg, men vid tyngre belastningar behövs stålinfästning eller kemisk infästning.

Den tredje, slutligen, är hur tjockt materialet som ska monteras är. – Tjockleken på det som ska sättas fast styr längden på skruven när man använder en vanlig nylonplugg och ”nyttolängden” när man använder en spikplugg eller fasadplugg som slås igenom det som ska monteras.

Pluggen

Vid förmontage borrar man ett hål, stoppar i pluggen i borrhålet, sätter upp det som ska monteras och skruvar skruven genom det och in i pluggen. Här är det viktigt att anpassa skruvens längd så att den når igenom pluggen. Skruven ska vara minst pluggens längd plus materialet som ska fästas plus 5 millimeter.

Så lyckas du med pluggen

Förmontage – skruven ska nå genom pluggen

Vid förmontage borrar man ett hål, stoppar i pluggen i borrhålet, sätter upp det som ska monteras och skruvar skruven genom det och in i pluggen. Här är det viktigt att anpassa skruvens längd så att den når igenom pluggen. Skruven ska vara minst pluggens längd plus materialet som ska fästas plus 5 millimeter.

Genomsticksmontage, anpassa infästningen till det som ska monteras

Vid genomsticksmontage anpassas infästningen till tjockleken på det som ska sättas upp, till exempel en träregel. Vid genomsticksmontage borrar man genom det som ska mon teras, in i väggen. Det gör att man slip per mäta och märka upp var plugghålen ska borras. Hela pluggen och medföljande spik/skruv trycks genom regeln och in i väggen. På förpack ningen finns tydligt angivet vilken nyttolängd det är på de olika plugglängderna. Det är viktigt att inte använda en för kort plugg – den expanderande delen ska nå tillräckligt långt in i väggen.

Stålinfästning när belastningen är stor

Betongexpander i stål består av en konisk del med ett clips som slås in i betongen och en gängad del med mutter. När muttern dras åt tvingas konan utåt och clipset expanderar mot hålets vägg. Tidigare har man oftast bara tittat på totallängden av expandern men utvecklingen har gjort att det kan skilja mycket mellan totallängden och nyttolängden. Ta därför för vana att kontrollera tjockleken på det som ska fästas så att expandern inte är för lång.