Du har inga varor i din kundvagn

Utrymningskrav på fönster

Utrymningsvägar är livsviktiga. Därför finns det krav för hur fönster och dörrar ska vara utformade för att kunna fungera som säkra utvägar för dig och din familj i en nödsituation.
Brandskydd

FÖNSTER & UTRYMNINGSKRAVI enplanshus ska det finnas minst två skilda utrymningsvägar, i flerplanshus krävs minst en utrymningsväg från varje plan. Fönster kan räknas som utrymningsväg förutsatt att de uppfyller vissa krav. Bland annat ska de vara stora nog dels för att en person ska kunna tas sig ut och dels för att räddningstjänsten lätt ska kunna använda den utrustning som behövs vid utrymning eller brandsläckning.

Exempel på krav och rekommendationer:

  • Fönstret bör kunna öppnas utan nyckel.
  • Öppning på bredden – minst 50 cm.
  • Öppning på höjden – minst 60 cm.
  • Summan av fönstrets bredd och höjd ska vara minst 150 cm. Det betyder att om höjden är 80 cm så måste den bredden vara 70 cm. Fönsteröppningens underkant bör vara högst 120 cm över golvet.

På ett sidohängt fönster beräknas det horisontella fria utrymningsmåttet när bågen är öppen till 90°, det betyder alltså att bågen tar upp en del av utrymningsvägen på bredden. Om fönstret istället är överkantshängt eller underkantshängt dras måttet på bågen av på höjden. Ett vridfönster i öppet läge delar utrymningsvägen i två separata delar.