Du har inga varor i din kundvagn

Olika typer av fönsterglas

Olika typer av fönsterglas |
Förutom antal glas i dina fönster kan du också efter dina behov välja typ av glas. Råglas som man inte kan se igenom men som ändå har bra ljusgenomsläpp, värmeisolerande glas eller ljudisolerande glas

Fönster har olika beteckningar, 3-glas, 2-glas, 2+1 glas etc. som beskriver hur fönstren är uppbyggda. En 3-glas ruta är en enhet bestående av 3 st. glas som sitter i fönsterbågen och som är tätt sammanfogade med en mellanliggande metallskena och där det finns torr luft (ibland argongas) mellan glasen. Genom att bygga upp fönstret i sådana ”skikt” uppnås en god värme- och ljudisolering.

Ett 2-glas fönster har 2 st glas i fönsterbågen. Beteckningen 2+1 innebär att det finns två fönsterbågar, varav den ena har 2-glas ruta och den andra har 1 enkelt glas. De två fönsterbågarna är kopplade, dvs de sitter ihop men kan tas isär. Så att du kan sätta in spröjs eller persienner mellan glasen. Kopplat 1+1 står för två fönsterbågar som är ihopkopplade men öppningsbara och som har varsitt enkelglas.

Olika typer av glas
Förutom antal glas i dina fönster kan du också efter dina behov välja typ av glas. Råglas som man inte kan se igenom men som ändå har bra ljusgenomsläpp, värmeisolerande glas, ljudisolerande glas, inbrottssäkra härdade glas, etc.

Råglas
Dess främsta funktion är som insynsskydd t ex badrumsfönster.

Härdat glas
Glas som när det går sönder ej har vassa kanter – dvs man skär sig ej.

Laminerat glas
Två glasskivor som är hoplimmade med en folie mellan.
När glaset går sönder sitter glasbitarna kvar och man kan ej skära sig på dessa. Laminerat glas ger en inbrottshämmande effekt då glasbitarna sitter kvar i folien.

Lågemissionsglas
Lågemissiva glas minskar värmeförluster genom glaset. Dessa glas har en ytterst tunn genomskinlig metallisk beläggning, som tillåter kortvågig solvärme att stråla in men hindrar långvågig rumsvärme att stråla ut. Läs mer om fönster och lågenergiglas på våra sidor "Energieffektivisering".