Du har inga varor i din kundvagn

Så lyckas du med fogarna

Så lyckas du med fogarna |

Har du också svårt att navigera i fogdjungeln? Här får du lära dig mer om vilken fog som ska användas till vad. En bra fog ska inte märkas utan göra sitt jobb i det tysta. Den ska vara smidig som en följsam fotbollsdomare och omärklig som en välgjord filmöversättning. – Men det är en förutsättning att man både väljer rätt fog till materialet och gör ett bra förarbete, säger Johan Olofsson, fäst- och fogansvarig produktchef på Sika.

Varje framsteg inom byggnadskonsten har följts av en utveckling av fogmassor. När människan började kombinera olika material i samma byggnad – sten, trä, metall, betong och glas – gick även utvecklingen av fogmassor framåt i snabb takt. – Så länge man bygger sten mot sten så behövs inga flexibla fogar – sten rör sig ju inte.

Nya typer av byggmaterial har ökat foganvändningen

I och med ökande användningen av prefabricerade byggnadsdelar de senaste decennierna har foganvändningen formligen exploderat. Vissa fogmassor har också så pass starka limmande egenskaper att de ersatt spik och skruv i flera sammanhang. Alltfler byggherrar väljer idag att limma pannorna på taket och eternitplattorna på väggen. – Oavsett sammanhang är det viktigt att fogarna utformas på rätt sätt, att rätt material används och att fogningen utförs korrekt. Felaktiga fogar kan ge skador på byggnaden, säger Johan Olofsson.

Olika material påverkas av temperatur och fukt på olika sätt. När material med olika egenskaper, som exempelvis stål och betong, ska fogas samman krävs en fog som klarar påfrestningen det innebär när de två materialen rör sig på sina individuella sätt. Johan Olofsson väljer ett garagebygge som illustration. – Ett sätt är att uppföra en bärande stålkonstruktion, utanpå vilken man applicerar prefabricerade betongplattor.

– Här ska man välja en fog med hög rörelseupptagningsförmåga, en så kallad LM-klassad produkt, som till exempel Sikaflex AT-Fasad. Som namnet antyder är Sikaflex AT-Fasad en fogmassa som fungerar till alla slags fasader, oavsett material. Vanligtvis delar man in fogmassorna i elastiska respektive högelastiska produkter. I bägge kategorierna finns underklasserna HM, som innebär en något hårdare fog, och LM, som innebär en något mjukare. (Läs mer i faktarutan till höger). Ett tillfälle då en hårdare elastisk fogmassa, med klassning HM, ska användas är då man lägger golv.

– Här handlar det ju om att fogen till vardags kommer att belastas med tyngden av människor, möbler eller kanske industriutrustning. Då krävs en något ”stelare” fog, förklarar Johan Olofsson och rekommenderar Sikaflex PRO-3WF Men lika väsentligt som att använda rätt typ av fog är att göra ett bra förarbete.

Viktigt med förabete

Ett självklart förarbete är att se till så att alla ytor är rena, torra och fria från olja och fett. Det är viktigt för att massan ska kunna häfta vid materialet. – Fett kan vara mer förödande än man ofta föreställer sig. Främsta skälet till att yrkesmålare använder handskar är att de vill undvika att fett från fingrarna ”smittar” materialet. Ett gott förarbete kan också innebära att alltid använda primer vid fogning utomhus. Johan Olofsson påpekar också att man ska foga innan man målar.

– Om en fog ska kunna göra sitt bästa så måste den ha bra kontakt med grundmaterialet. Ett vanligt misstag som amatörer gör är att använda för mycket fogmassa, i tron att mer betyder starkare. Men där bedrar man sig. Om man till exempel fyller springan mellan två väggplankor med fogmassa ända in till betongväggen, innebär det att fogen istället blir svagare eftersom den hindras att röra sig som den ska. – Om a och b ska fogas samman, så är det viktigt att inte fästa fogen även vid c, säger Johan Olofsson.

Visserligen är alla Sikas fogmassor övermålningsbara, men inte med vilka färger som helst. – Plastfärg går alltid bra, medan silikatbaserade färger inte fungerar. Är man osäker så rekommenderar Johan Olofsson att man gör ett prov. – Måla över en fogsträng och se hur färgen reagerar. Den kanske inte fäster alls eller så drar den ihop sig. Något som görs för sällan, enligt Johan Olofsson, är att inkludera fogningen i planeringen av en byggnad. – Genom att välja en fogmassa i rätt kulör så slipper hantverkaren måla. Dessutom kan han eller hon skapa estetiska effekter med fogen.