Du har inga varor i din kundvagn

Träskyddsklasser

Klassning enligt Svensk standard SS-EN 351-1 och NTR (Nordiska Träskyddsrådet) Dokument nr 1:1998 beskriver fyra klasser impregnerat trä av furu.

Träskyddsklasser

Bild och information är från byggbeskrivningar.se - Klicka här för att komma till deras webbplats


Träskyddsklass NTR/M

Avsedd för konstruktioner i havsvatten på västkusten, men kan även användas i mark eller vatten, där särskilt stora krav ställs på beständighet och hållfasthet, till exempel för grundpålar.

Träskyddsklass NTR/A

Avsedd för virke i permanent kontakt med mark eller sötvatten, samt i konstruktioner, även ovan mark, där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera och byta ut.

Träskyddsklass NTR/AB

Avsedd för virke som är utsatt för väder och vind eller kondens, men som inte är i kontakt med mark eller vatten och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse.

Träskyddsklass NTR/B

Avsedd för utvändiga snickerier som fönster och dörrar.

Träskyddsmedel som innehåller kromföreningar får i praktiken endast användas för träskyddsklasserna NTR/M och NTR/A, det vill säga virke som kräver ett särskilt gott skydd mot träförstörande organismer.

Virke impregnerat med kreosotolja ska inte användas i bostadshus och bör inte användas i trädgårdsbygge.

Företag som producerar impregnerat trä enligt NTR-standard står under kontroll av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. NTR-virket märks paketvis med ovanstående kvalitetsmärken. För sågat och hyvlat NTR-virke gäller även styckvis märkning med antingen NTR-märken eller motsvarande färgmärkning. Blå färgkod för NTR/M, vit färgkod för NTR/A, gul färgkod för NTR/AB och röd färgkod för NTR/B.

Beakta följande vid beställning eller köp av impregnerat trä enligt NTR-standard:

  • Vilken dimension behövs?
  • Finns särskilda krav på träkvaliteten beträffande:
    • sorteringsklass (G4–0, G4–1, etcetera)
    • hållfasthetsklass (C30/K30, C24/K24, etcetera)
    • leveransfuktkvot
  • Finns särskilda krav på träskyddsklass (NTR/M, NTR/A, NTR/AB, NTR/B), och träskyddsmedel (koppar, krom, arsenik, etcetera)?
  • Eventuell bearbetning av virket ska göras före impregnering.

Det är särskilt viktigt att ställa krav på leveransfuktkvoten om virket ska ytbehandlas eller byggas in, till exempel till syllar. Men även till andra användningsområden är fuktkvoten viktig, eftersom risken för sprickbildning och formförändringar ökar om fuktkvoten är för hög.

Nyckel för träskyddsmedel i olika träskyddsklasser

Träskyddsklass enl. SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998

NTR/M

Trä i varaktig kontakt med havsvatten, till exempel bryggor och hamnanläggningar. Med havsvatten avses vatten där risk för angrepp av skeppsmask eller marina borrare föreligger till exempel svenska västkusten. Endast för yrkesmässig användning.

NTR/A

Trä i kontakt med mark och (söt)vatten samt trä i konstruktioner ovan mark som kräver särskilt skydd. Trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar samt trä ovan mark där personsäkerheten kräver att de inte försvagas, och konstruktioner som är svåra att byta ut. Kreosotolja ska endast användas yrkesmässigt. Ej virke till bostadshus.

NTR/AB

Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse.

NTR/B

Snickerier Endast för färdigarbetade snickeridetaljer, till exempel fönster och dörrar.