Du har inga varor i din kundvagn
Bygga ett garage |

Bygga ett garage

Planera garaget så att det ansluter till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera garaget så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst. Tänk på att placera garaget så att taket inte belastas av nedfallande snö från intilliggande byggnader.

Kontakta elektriker för installation av inom- och utomhusbelysning samt motor- och kupévärmaruttag med timer. VVS-företag kontaktas för vatten- och avlopp. Uppfarten mellan gata och garage ska vara 6,0 m lång. Tänk på snöskottningen när du planerar.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Dimensionering
För att få allmängiltiga konstruktionslösningar som passar många visar vi: grundläggning med hel betongplatta eller med betongplintar; stomme i regelkonstruktion eller stolpkonstruktion; tak med takbalkar eller med takstolar.  Beskrivningarna visar dels ett garage i regelkonstruktion uppbyggt på en hel betongplatta och sadeltak med 27° lutning, dels ett garage i stolpkonstruktion grundlagt på betongplintar med pulpettak i 10° lutning.

De olika metoderna för grundläggning, stomme och vägg kan naturligtvis kombineras på olika sätt. Takvinklar kan ändras men måste anpassas till den takbeläggning man väljer. Planlösningarna ovan visar hur garaget kan byggas ut med förråd som en förlängning av byggnaden, eller som dubbelgarage.

Även dubbelgaraget kan byggas ut med förråd i hela eller halva bredden. Carport/enkelgarage i bredd är en praktisk kombination. Dubbelgaragets takstolskonstruktion är takbalkar som i mitten fixeras mot en kraftig bärlina/limträbalk i nocken. Det är ett enkelt sätt att bygga ett tak med stor spännvidd, där dubbelgaragets golvyta behålls fri från mittstolpar.

Om den fria spännvidden i garaget är 6,0 m krävs i snözon 3,0 en limträbalk 115 x 315 (hållfasthetsklass L40). Limträbalkens ändar vilar på limträpelare, minimum 115 x 115 (hållfasthetsklass LK30) och fixeras med spikningsplåtar 80 x 300 x 2,0 och ankarspik 35-4,0 från båda sidor. Takbalkarnas nockändar läggs omlott och spikas ihop med 4 stycken räfflad trådspik 100-3,4. De förankras till limträbalk och hammarband med hjälp av hålband och ankarspik 35-4,0, alternativt ankarskruv.

Konstruktionerna är granskade och kontrollerade av Bjerking Ingenjörsbyrå AB.