Du har inga varor i din kundvagn

Lägga tak

Lägga tak |

Att lägga ett tak är enklare än man kan tro, men det kräver lite planering och förberedelse. Här visar vi hur man byter ut det gamla taket och lägger nya takpannor.

Så här gör du

De gamla pannorna ska tas bort först. Ta även bort läkt och papp. Besiktiga den underliggande konstruktionen noga t ex råsponten. Är det skadat eller gammalt bör det bytas och även in ifrån vinden om det är möjligt. Se till att ingen spikar eller skruvar sticker upp och skadar den nya underlagsduken. Vår rekommendation är att alltid byta läkt och underlagstäckning när takpannorna byts.

Underlagstaket

Det finns olika sätt, konstruktioner, man kan använda sig av för att skapa ett tätt underlagstak under takpannorna. Vi kommer här att presentera den vanligaste lösningen för villatak som består av råspont som täcks med traditionell underlagspapp eller en modern underlagsduk. Vi kommer att använda en underlagsduk i vårt exempel. Följ monteringsanvisningen när du monterar din underlagsduk.

Läkten

Läkten är den konstruktion av lodräta och vågräta träreglar som takpannorna läggs på. Den lodräta läkten kallas ströläkt och behövs både för att ventilera taket och för att bära upp den vågräta läkten, bärläkten. Det är på bärläkten som takpannor läggs. Avstånden mellan bärläkten bestäms av vilken typ av takpanna du har valt till ditt tak. När läkten är på plats är det dags att lägga takpannorna. Prata med din Beijersäljare så kan vi hjälpa dej att få takpannorna upplyfta direkt på taket.

Takpannorna

När man lägger takpannor börjar man nerifrån och arbetar sig uppåt, se skiss i PDF nedan. Beroende på takets lutning och utformning behöver man fästa en del pannor i läkten med clips, spik eller skruv. Se leverantörens anvisning för just ditt tak. Vi rekommenderar att man monterar en fågellist i nedre kant på taket, vid takfoten, som förhindrar att fåglar, löv och barr kommer in under pannorna. Den ger taket längre livslängd.

Taknocken

Nocken är den del på taket där taksidorna möts. Det är en särskilt utsatt del av taket. Nocken ska stoppa snö, vatten, löv och annat från att komma in i takkonstruktionen. Samtidigt skall nocken kunna släppa in luft under pannorna för att ge god ventilation för maximal livslängd hos läkt och underlagstak.

Säkerhet

Ett tak måste vara utrustat med säkerhetsutrustning. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för säkerheten för de som ger sig upp på taket för att arbeta. Som t ex sotare, antennmontörer och snöskottare. Detta gäller också om man befinner sig på marken nedanför taket och riskerar att skadas av nedfallande snö och is. Det kan gälla taksteg, stegsäkringar, gångbryggor, plattformar, livlinefästen och snörasskydd mm. Kom in så hjälper vi dig att anpassa taksäkerheten för just ditt tak. Vi tillhandahåller även personlig säkerhetsutrustning om du ska upp på taket och jobba.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp att lägga ditt tak, det finns det massor av duktiga takläggare som gärna hjälper dig. Säg bara till så kan vi hjälpa dig att hitta rätt hantverkare.


Kolla in våra sidor "Energieffektivisering" och hur du kan energieffektivisera din bostad.