Du har inga varor i din kundvagn

Behov av att främja cirkulära materialflöden inom installationsbranschen

Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, har släppt en rapport som belyser behovet av att främja cirkulära materialflöden inom installationsbranschen för att skapa hållbara byggnader.

Rapporten betonar att ökat återbruk kräver samarbete, nya standarder och insatser från olika aktörer inom byggsektorn. Genom att främja återbruk kan byggbranschen bidra till minskad klimatpåverkan, mindre avfall och mindre uttag av naturresurser, samtidigt som den möter de utmaningar som den nuvarande miljösituationen innebär.

Installationsbranschen

Samarbete längs hela värdekedjan

För att uppnå dessa mål är samarbete längs hela värdekedjan och utvecklingen av nya standarder avgörande. En handlingsplan i rapporten innehåller konkreta förslag för aktörer som installatörer, beställare, materialleverantörer, arkitekter och branschorganisationer för att främja återbruk och minska avfallsmängder. Sammanfattningsvis är övergången till cirkulära materialflöden en nödvändig och viktig aspekt av att skapa hållbara byggnader och installationer på lång sikt, samtidigt som branschen minskar sin miljöpåverkan.


Läs mer om detta hos Tidningen BYGGMaterial: ”Installationsbranschen behöver öka cirkulära materialflöden”