Du har inga varor i din kundvagn

Vinst: Regeringen höjer ROT-avdraget

Vinst: Regeringen höjer ROT-avdraget

Regeringen lyssnar på Beijer! Ett viktigt och efterlängtat besked har kommit till Sveriges hantverkare, nästa år höjs ROT-avdraget! Vi i Beijer har, tillsammans med andra branschföreträdare, drivit på regeringen för ett höjt ROT-avdrag eftersom vi vet att det är av stor betydelse för Sveriges hantverkare* och vi står alltid på hantverkarnas sida.

Regeringskansliter

Foto: Amanda Siwertzon/Regeringskansliet

En glädjande nyhet för bygg- och bostadssektorn som är i ett pressat läge i och med en hög inflation, högre räntor, högre pris på insatsvaror. Höjningen kommer att vara en tillfällig ökning under år 2024 och kommer att falla i kraft den 1 juli 2024. Höjningen kommer innebära att nuvarande ROT-avdrag höjs från 50 000 till 75 000 – alltså med 25 000 kronor.
Under perioden kommer man även att skilja på ROT- och RUT-avdragen och de kommer inte ha ett gemensamt maxtak, som det finns i nuläget. Vilket innebär att du skulle kunna göra både ett ROT- och RUT-avdrag för lika mycket pengar.

Regeringskansliter tabell ROT-avdrag

Höjningen hoppas kunna bidra till att fler privatpersoner väljer att renovera sina bostäder, som reparation, underhåll och om- och tillbyggnadstjänster. Vilket skulle skapa fler arbetstillfällen till en ekonomiskt utmanande byggsektor i ett läge där man bedömer efterfrågan på övriga bygg- & anläggningsarbeten som mindre.

I stort sett är branschen nöjda med nuvarande förbättring och ser att regeringen tar sitt ansvar, men hoppas på fler långvariga förändringar och fortsätter sitt engagemang i frågan.

Regeringen fortsätter även sitt arbete framöver med frågor som att exempelvis förenkla och förbättra byggregler samt kortare ledtider i plan- och byggprocesser.


Läs mer om detta hos Regeringskansliet: Höjt tak för ROT-avdrag

* I undersökningen Hantverkarbarometern uppger 92% av respondenterna att ROT-avdraget är av stor betydelse för branschen.