Du har inga varor i din kundvagn

Nya krav på emballageplast för trävaror

Användning av emballageplast för varor inom byggsektorn är viktig för att skapa skydd mot väder och för att undvika att varor blir skrymmande. Plasten har en väldigt viktig funktion, men återvinns i alldeles för liten utsträckning. Med tanke på den mängd emballageplast som används, behöver man börja tänka annorlunda.

Beijer byggarbetsplats

För att ta ett steg framåt kring att skapa en lägre klimatpåverkan – har man nu därför inom byggbranschen enats om gemensamma krav gällande emballageplast för trävaror.

- Tack vare samarbetet med våra leverantörer minskar vi miljöpåverkan från emballage. Genom att börja ställa krav vill vi bidra till att plastmaterial kommer tillbaka för återvinning men visa att det finns en marknad för de återvunna materialen. Plastemballage från virkespaket och liknande samlas in antingen från byggmaterialhandeln eller från byggarbetsplatsen. Genom att vi ställt krav blir det enklare för emballagetillverkarna att återvinna plast för att användas igen, säger Peter Sjöström, inköpschef på Beijer Byggmaterial och ordförande i Byggmaterialhandlarnas VilmaBas Trägrupp som drivit arbetet med branschgemensamma krav.

Emballageplast trävaror

Genom ett samarbete inom byggbranschen för materialåtervinning av plasten, skapas även bra förutsättningar för ett cirkulärt flöde. 

Byggmaterialhandlarna lyfter de krav som man gemensamt kommit överens om och som träder i kraft 1 januari 2024 på sin webbplats. Se dessa nedan:

  • Plastemballagematerial som används ska bestå av minst 30 viktsprocent materialåtervunnen PCR-plast (Post Costumer Recycled plast).
  • Leverantören ska på begäran redovisa beräkningen av andel materialåtervunnen plast, samt visa att den materialåtervunna råvaran är PCR-plast.
  • Leverantören ska främja att de plastemballage som används är designade för materialåtervinning. 
  • Plastemballaget ska vara tillverkad av monomaterial (Polyetan, Polypropen eller ofärgad Polyetentereftalat, PET) alternativt enkelt gå att separera. 
  • Tryck och etikett får inte täcka mer än 60 procent av förpackningens yta. Etiketter ska gå att tvätta bort med vatten och vara i samma material som förpackningen om den är plastbaserad. 
  • Förpackningen ska inte vara infärgad med kimrök bortsett förpackningar där UV-skydd är nödvändigt. 
  • Byggmaterialhandeln åtar sig att samla in plast från egna verksamheten separat från andra material samt bedriva arbete för att minska åtgången av plastemballage.
  • Byggmaterialhandeln åtar sig att informera kunderna om att plastemballagen är viktiga att återvinna.
  • Byggmaterialhandlarna kommer att följa utvecklingen och hålla kraven aktuella när tekniska framsteg gör det möjligt.

Läs mer om detta hos Byggmaterialhandlarna: "Branschgemensamt krav på emballageplast för trävaror"