Du har inga varor i din kundvagn

Ny standard för återvunnen betong

En ny standard för återvunnen betong blir verklighet

En diskussion om ett eventuellt stopp av kalkstensbrytning i Slite på Gotland, kunde innebära en negativ effekt för råvaruförsörjningen och brist på cement kunde bli ett faktum. Det startade diskussioner. Nu kan i stället en ny europeisk standard göra byggprocessen med cement mer cirkulär.

Återvunnen krossad betong

Vad innebär standarden? Man har i SiS kommitté för cement och byggkalk forskat tillsammans med europeiska kollegor kring detta och en ny standard har presenterats. Där öppnar man för att blanda återvunnen krossad betong till cementen. Standarden kallar man för EN 197-6 och ska kunna ge en positiv effekt och minskande av den kalksten som i dagsläget används till cement.

Det man hittills behöver lösa för att standarden ska bli verklighet är den logistiska delen. Transporter behövs för den återvunna betongen och man behöver även ställen där den kan krossas.

Att använda återvunnen krossad betong är dock inte helt fulltalig till att använda kalksten. Det har att göra med att kalksten har två funktioner där den ena, att verka som ett starkt och nödvändigt lim, inte går att ersätta.

Läs mer om detta och följ processen hos SiS, Svenska Institutet för Standarder.