Du har inga varor i din kundvagn

Välj rätt lim, spackel och fog

Ett bra förarbete inför målning och tapetsering innefattar spackel, fog och ibland även lim.

Produktsortimentet är stort och möjliga användningsområden många. För att bena ut var och hur du kan använda de olika produkterna, har vi här sammanställt några av de vanligaste.

Välj rätt spackel, lim och fog

Lim Spackel Fog

Lim – välj bland många

Det finns otroligt många olika sorters lim. Det finns lim för mjukplast, hårdplast, metaller, för torrt trä, vått trä och för tapeter, för kakel och golvbeläggning. Det finns även mattlim, hobbylim, trälim, asfaltlim och vinterlim m.m. Till "vanliga" reparationer klarar du dig utmärkt med en fyra fem olika typer av lim som exempelvis vanligt papperslim, vitt trälim, polyuretanlim, epoxilim och kontaktlim. Kontaktlim stryker du ut på båda ytorna som sedan ska torka så att limmet inte längre klibbar. Därefter sätter du ihop delarna och sätter press enligt anvisningarna på limförpackningen. Limmet torkar fortare ju varmare det är. Epoxilim är ett tvåkomponentlim (lim och härdare) som du måste blanda till före användning. Limmet används till alla hårda ytor och är utmärkt för reparation av stengods och keramik.

Spackel – ger fästyta och bra resultat

Att spackla är som oftast ett nödvändigt förarbete vid målning och tapetsering. Det är viktigt att välja rätt spackel för att fästa lätt mot underlaget och vara lättarbetad. Har du underlag som utsätts för t ex rörelse i fogar eller hårt slitage bör du ta hänsyn till det för att slippa sprickbildning genom ytskiktet. Förr bestod spackel som regel endast aven blandning av linolja och krita. Numera kan spackelmassor dessutom innehålla olika fyllmedel, vilket bidrar till bättre vidhäftning, snabbare torktid, högre elasticitet etc. De flesta spackelmassor är endast avsedda för inomhusbruk. Om du behöver jämna till ytor utomhus ska du välja spackel avsett för utomhusbruk. För sprickor i trä utomhus bör man använda särskilda fogmassor som kan följa träets rörelse vid klimatskiftningar.

Väggspackel

Väggspackel är ett finkornigt spackel för spackling av de flesta väggunderlag inomhus. Fungerar bra för hål och sprickor och torktiden är oftast ca 2 timmar men kan variera. Special spackel för skivmaterial finns också på marknaden, du kan fästa skarvremsan i massan, bredspackla och göra mindre lagningar. Vissa fabrikat går att späda med vatten så att du vid bredspackling kan föra ut massan med en roller. Det finns ett grovkornigt och kalkhaltigt spackel för inomhusväggar. Det används inte för att jämna till ytor, utan tvärtom för att skapa struktur. Den torra dekorerade och övermålade ytan är tålig. Golvspackel är som regel snabbhärdande och torkar alltså betydligt snabbare än väggspackel.  Denna typ av spackel måste som regel tåla större påfrestningar.

Golvspackel

Med golvspackel kan du jämna till ytan, men också bygga upp fall när detta krävs. För golv finns det dessutom självutjämnande spackel, sk flytspackel. Detta spackel är flytande och används till exempel när du ska få ett slitet cementgolv helt jämt. Vattenfast spackel är ett särskilt utprovat material avsett för våtutrymmen. Du bör alltid använda denna typ av spackel när du arbetar i våtutrymmen, som badrum, tvättstuga etc. Materialet bidrar tillsammans med andra våtrumsmaterial till att hålla fukt och mögel på avstånd.

Fogtätningsmaterial – elastiska och plastiska

En fog är skarven mellan två ytor. Ofta fogar man både inomhus och utomhus där det skall tätas för att förhindra drag och eller fuktvandring. Tidigare gick så gott som allt fogmaterial under namnet kitt. Oavsett om det rörde sig om fönsterkitt, cement, lim eller andra tätningsmassor. Nu skiljer man lim från övriga fogmassor, de kallas idag fogtätningsmaterial och innefattar dels foglister och de pastaliknande fogmassorna. Fogmassor finns i många olika typer och fabrikat. För det mesta brukar man skilja mellan elastiska och plastiska fogmassor. Dock är denna gruppering inte alltid tillräcklig. Samtliga fogmassor innehåller bindemedel, fyllmedel och armeringsmaterial. Precis som bindemedlet i målarfärg är det mycket viktigt för materialets egenskaper då bindmedlet bestämmer fogens hållbarhet, tålighet och vidhäftningsförmåga. Fråga alltid personalen i butiken om du är det minsta osäker vilken fogmassa du behöver för just ditt ändamål. Det finns nämligen fogmassor för var material, visa fungera dåligt på metall andra på trä. Yttre påfrestningar som fukt och solljus har också betydelse vid val av fogmassa.
De flesta fogmassor säljs i lufttäta tuber. För att kunna föra ut massan ur tuberna måste du som regel ha en fogpistol (även kallad kittpistol) Skall du foga mycket finns fogmassa förpackad i påse och vanligt fönsterkitt finns även på burk. Tätningsskum är förpackade i särskild tryckbehållare med rörmynning. Eftersom skummet expanderar mycket snabbt bör du handskas försiktigt med detta material. Om du har otur och gör fel med skummet kan det t ex spränga sönder utrymmet som skall tätas.