Du har inga varor i din kundvagn

Vilket trallvirke är bäst?

Vilket trallvirke är bäst? |

VILKET TRALLVIRKE ÄR BÄST TILL DIN TRALL / ALTAN?


Det finns flertalet varianter av trallvirke som går att använda till sitt bygge. Vilket du väljer beror på vilken kvalitet, vilka egenskaper och prisklass du eftersöker. Beijer presenterar nedan vårt sortiment och varje enskilda tralls egenskaper.

Det absolut vanligaste virket man väljer till sin trall idag är tryckimpregnerat som har sina orsaker i att det är ofta lite billigare, har ett bra skydd mot röta och kräver relativt lite underhåll. Det har en viss grön ton när det är nytt – men detta grånar med tiden. Fundera på vilka egenskaper du eftersträvar och välj därefter. Behöver du rådgivning kring ditt val finns alltid hjälp att få genom Beijers byggvaruhus som gärna hjälper till.

Vilket trallvirke är bäst

Tryckimpregnerat

Vilket virke är bäst
Se sortiment för
tryckimpregnerat

På Beijer finns valen, tryckimpregnerad trall, tryckimpregnerad Premium och tryckimpregnerad Premium+. Alla tre med bra kvalitet, men de två premiumklasserna förklarar att man haft högre krav på att det ska finnas fler friska kvistar och ett lägre antal svarta/torra kvistar.

Tryckimpregnerad furu har mycket hög beständighet. Genom att tillföra olika kemikalier till träet kan angrepp av träförstörande organismer hämmas eller förhindras. Hos furu är det splintveden som har förmåga att ta upp impregneringsmedlen medan kärnveden endast får en ytlig inträngning. För att impregnerad furu ska få bättre beständighet krävs att all splintved är impregnerad ända in till kärnan. Tryckimpregnerad furu har initialt en grön eller brun kulör men antar efter en tid en mer silvergrå nyans om inte produkten behandlas eller behandlas med kieselprodukter.

För rengöring och behandling av produkten, läs mer här!


Vilket trallvirke är bäst

Royalimpregnerat

Vilket virke är bäst
Se sortiment för
royalimpregnerat

I valet av royalimpregnerat får du en trall av hög kvalitet. Den är klar att använda utan efterbearbetning efter montage. Produkten har unika egenskaper som är ideala för dig som inte vill lägga tid på underhållsarbete. I processen där Royalimpregnerad furutrall framställs genomförs två behandlingar av trävirket. Först tryckimpregneras virket enligt NTR AB. Därefter kokas virket i pigmenterad eller neutral linoljeblandning. Resultatet blir en nedtorkad produkt som är helt inoljad på alla 6 sidor med god motståndskraft mot röta och erbjuds med en 50 års rötskydds garanti. Förseglingen som blir med olja reducerar fuktupptag i trävirket, svällning, krympning och sprickbildning och ger en form stabil produkt över tid. Royalimpregnerad furutrall levereras med slät eller rillad yta och finns i tre standard kulörer med mycket god kulörstabilitet.

Underhållsbehovet är lågt på denna produkt, dock finns alltid vissa rekommendationer för så god hälsa som möjligt. Dessa kan du läsa mer om här.


Vilket trallvirke är bäst

Linaximpregnerat

Vilket virke är bäst
Se sortiment för
linaximpregnerat

Linaximpregnerad trall har samma goda egenskaper som royalimpregnerad. Den har en hög kvalitet och tålighet samtidigt som den kräver mycket litet underhållsarbete. Linax framställs även på samma sätt som Royal och ger samma goda motståndskraft mot röta och erbjuds med en 50 års rötskydds garanti.

Skillnaderna mellan royal- och linaximpregnerat är …
Även underhållsarbetet sker med långa intervaller, läs mer om just Linax här.


Vilket trallvirke är bäst

Sibirisk lärk

Vilket virke är bäst
Se sortiment för
Sibirisk lärkt

Sibirisk lärk är ett träslag med högt innehåll av hartser och syror, och är mycket motståndskraftig mot fukt och växlande klimat. Sibirisk lärk är ett barrträd, som växer mycket långsamt i centrala Sibiriens karga klimat. Den långsamma tillväxten ger trädet ett högt innehåll av kåda och garvsyra. Därför har sibirisk lärk en bra och naturlig impregnering. Barrträdets hårdhet (densitet) är mycket hög jämfört med andra barrträd och den mekaniska egenskapen ca 30% högre än hos andra barrträd. När den sibiriska lärken avverkas, är träden mellan 175 och 250 år gamla. De färdiga och förarbetade kvaliteterna består i princip av 100 % kärnträ, som ytterligare stärker hållbarheten.

Enligt GOST 26002-83 i klasserna 1 till 3 med inslag av 4. Svarta fläckar kan periodvis uppstå p.g.a en kemisk reaktion mellan hartser och syror i träet samt luftpartiklar som ofta följer med regnvatten. Hur lång tid det tar att försvinna beror på de lokala förutsättningarna, inte minst ventilation och uttorkning. Lärkens växtstruktur kan resultera i spänningar vilket ger trallen en benägenhet att vrida sig efter montage. Träslagets höga densitet gör träet mer sprött vilket kan resultera i viss sprickbildning på ytan. Risken för vridning och sprickbildning reduceras om trallen behandlas med TRÄSKYDDSLASYR LÄRK 2,5L (006759401). Sprickbildning runt kvistar förekommer men förändrar inte brädans hållbarhet.

Läs mer om underhåll för Sibirisk lärk här.

Vilket trallvirke är bäst

OrganoWood

Vilket virke är bäst
Se sortiment för
OrganoWood

Har utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiska material. OrganoWood® är en patenterad svensk innovation som utvecklas och produceras i Sverige.

Teknologin är baserad på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. Med hjälp av teknologin binds kiselämnen till träfibrer under högt tryck. Inträngning av vätskan sker i splintved och några millimeter in i kärnan på svensk fururåvara för att skapa ett optimalt skydd. Den patenterade modifieringen av virket skapar en miljö där rötsvampar inte trivs. Dessutom är kiselämnena obrännbara vilket ger virket dess flamskydd.

Det är vid leverans naturligt träfärgat. Den naturliga åldringsprocessen påbörjas så snart produkten exponeras i utomhusmiljö. OrganoWood® som placeras utomhus blir grått men grånadsprocessen kan se olika ut under årstiderna och beroende på väderförhållanden. I vissa fall kan grånaden till en början upplevas som fläckig eller som små gråa prickar, men detta jämnas ut relativt snabbt. Redan efter ca 1 år har ett virke som placerats i direkt solljus fått en vacker jämngrå yta. För skugglägen kan det ta längre tid, men slutresultatet blir detsamma.

Du kan välja mellan OrganoWood, OrganoWood SELECT & OrganoWood SELECT PLUS. De två varianterna som heter SELECT är mer noga utvalda med furu från de bästa distrikten och med ett jämnare och lugnare uttryck.

Läs mer om underhåll för OrganoWood här.


Vilket trallvirke är bäst

Kärnfuru

Vilket virke är bäst
Se sortiment för
kärnfuru

Kärnfurutrall har tack vare sin höga kärnvedsandel (minst 99%) en hög naturlig beständighet mot röta. Trallen är framtagen av en speciellt utvald råvara med täta årsringar som gör trallen hård, slitstark och formstabil. Trallen levereras med en kupning för effektivare vattenavrinning vilket förlänger trallens livslängd.

Kärnfurutrallen är också ett bra val ur miljösynpunkt då den varken är behandlad eller impregnerad – men som med naturens egna skydd håller röta, svamp och skadedjur borta.

Kärnfuru är relativt underhållsfritt men ska helst ses över med jämna mellanrum. Läs mer om behandling och rengöring här.


Vilket trallvirke är bäst

Värmebehandlad trall

Vilket virke är bäst
Se sortiment för
värmebehandlad trall

Thermowood är en termisk modifieringsprocess av utvald fururåvara (Pinus Sylvestris) där vatten samt ånga används för att modifiera de naturliga egenskaperna hos träet. Denna process innebär att de näringskedjor som gör svampangrepp möjliga bryts utan tillsatser av kemikalier. Thermowood är ett mycket miljövänligt alternativ som kan behandlas med träskyddsslasyr eller olja, alternativt lämnas obehandlad och får då med tiden får en vacker silverpatinerad yta.

Trallen är även motståndskraftig mot röta och svampangrepp.

Underhållsbehovet är lågt på denna produkt, dock finns alltid vissa rekommendationer för så god hälsa som möjligt. Dessa kan du läsa mer om här.


Vilket trallvirke är bäst

Komposittrall

Vilket virke är bäst
Se sortiment för
Komposittrall

Komposittrall är en högkvalitativ trall av kompositmaterial som kombinerar skönhet, som inte bleknar, med utomordentlig hållbarhet. Oavsett om du planerar en frukostplats i din trädgård eller för en reträttplats på taket blir det enkelt med att skapa en plats utomhus som uppfyller dina krav.

Läs mer om underhåll för komposittrall här.


Vilket trallvirke är bäst

Cumaru

Vilket virke är bäst
Se sortiment för
Cumaru

Cumaru är ett mycket hårt träslag med mycket god beständighet och ett vackert utseende. Cumaru kallas också Brasiliansk Teak. Cumaru kan behandlas för att bibehålla kulör men det kan också lämnas obehandlat och får då en mycket vacker silvergrå kulör och en fin patina. Virket har både en slät och en rillad sida och du väljer själv hur du vill montera trallen.

Kärnveden från Cumaru varierar i färg från ljust brun till mörkare rödbrun med fin textur. Cumaru kan helt naturligt ha ytliga fläckar och färgskiftningar. Utan behandling kommer Cumaru genom solens UV-bestrålning att anta en silvergrå kulör.

Trallvirket är ett helt organiskt material som har en naturlig god motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter.

Trallen kan som ovan nämnt lämnas obehandlad – men följ gärna rekommendationer från den leverantör du köper trallen från för bästa utgång. Läs mer om det här.


Här nedan kan ni se hela vårt sortiment av trall:

Se vårt sortiment av trall