Du har inga varor i din kundvagn

Energideklaration & energiklass

Ha koll på vad Energideklaration & Energiklass är


Energideklaration Energiklasser

Du har säkert hört dessa ord, men har du koll på vad de faktiskt innebär? Hus idag kräver en energideklaration – och i denna energideklaration finns även bostadens energiklass. Sedan 2006 har det varit lag på att man måste energideklarera sin bostad vid nybyggnation eller försäljning och det görs antingen av certifierade experter eller en besiktningsman och är giltig i 10 år.

Det som huvudsakligen ska utredas i en energideklaration är hur mycket samlad energi det går åt i ett hus när det används. Är man i startgropen med att köpa hus är det viktigt att läsa energideklarationen för att veta husets dåvarande funktion och kunna jämföra mot andra bostäder. Genom att ha koll på detta vet du hur du antingen kan planera för renoveringar som förbättrar energiåtgången eller på andra sätt använder mindre energi genom ändringar i vardagen.

De punkter som behöver beröras i energideklarationen är dels;

  • Energiklass A-E, se nedan
  • Det behöver ha gjorts funktionskontroll av ventilationssystemet
  • Bostadens energiprestanda (som idag benämns primärenergital*) och beskriver hur väl en byggnad använder energi
  • Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda)
  • Husets värmesystem och den uppvärmda arean (Atemp)
  • Om radonmätning utförts
  • Personen som utför deklarationen ska även kunna se och tipsa om eventuella åtgärdsförslag för husets energianvändning
  • Det ska avslutas med en sammanfattning och vem som utfört energideklarationen

Olika energiklasser

I energideklarationen har bostaden fått ett Energiklassvärde från A-G där A-värdet betyder låg energiförbrukning och G-värdet betyder hög energiförbrukning. Nybyggnationer kräver idag C som lägst. Det är dock ganska vanligt att hus som inte är nybyggnationer ligger på värdet mellan D-G.

Nedan kan du läsa vad de olika värdena står för:

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
≤ = mindre än eller lika med
> = mer än

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B = EP är > 50 - ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
C = EP är > 75 - ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
D = EP är > 100 - ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
E = EP är > 135 - ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Energiklasser


Energiklass A och B kan ge ett så kallat Grönt Lån som ger husägare en lägre ränta på lånet men kräver ofta att du har ett nybyggt eller relativt nybyggt hus. Äldre hus som har ett högt energiförbrukningsvärde går att förbättra, men oftast inte till en så pass hög nivå som A och B.

Kolla in våra sidor Energieffektivisering och hur du kan energieffektivisera din bostad.
Är du intresserad av att kolla energideklarationen för din bostad. Har du din fastighetsbeteckning kan du kolla det här hos Boverket.

Vad är primärenergital? Måttet på en bostads energiprestanda – benämningen infördes i Boverkets byggregler 2017 och ska göra det enklare att jämföra bostäder i olika delar av landets. Den skillnad från hur man tidigare mätte (specifik energianvändning) så mäter även detta vilken uppvärmningskälla som använts och geografiskt läge.