Du har inga varor i din kundvagn

Vikten av bra ventilering

Bra ventilering och energieffektivisering


Vikten av bra ventilering

Ventilation av ett hus är viktigt eftersom det ser till att frisk luft byter ut den gamla luften som blir inomhus, det gör att det cirkulerar. Det är viktigt både för att ditt hus och du själv ska må bra. När man energieffektiviserar sitt boende är ventileringens funktion en av de viktigaste sakerna att komma ihåg.

Utan en väl fungerande ventilering riskerar man fuktskador på konstruktionen om tilläggsisolering blir tjockare än den isolering som tidigare var, samtidigt som det orsakar en sämre hälsa hos dig och de du bor med.

Energibesparande renoveringar

Det är ofta självdrag (= en skorsten som drar ut gammal luft och andra otätheter i huset som ser till att det ventileras) i äldre hus och om man då energieffektiviserar sitt hus genom till exempel tätare dörrar och fönster och tilläggsisolering, ”förstör” man självdraget. Vilket vidare gör att ventileringen i stort sett försvinner. Det är alltså viktigt i detta läge att installera ventilering på annat vis.

Kanske är det inte en tätande renovering du gör utan byter i stället uppvärmningsmetod från panna (olja/ved) till exempelvis en vatten/luft-pump. Även i detta läge kommer ventileringen i ett hus med självdrag bli negativt påverkad. Orsaken till det är att man helt enkelt slutar att använda skorstenen.

Du kan på flera olika sätt veta att din ventilering är undermålig. Till exempel kan du känna det på ditt eget mående då det kan orsaka huvudvärk, torra slemhinnor och irriterade luftvägar/ögon och att man sover sämre.
Även huset kan berätta för dig att din ventilering är dålig. Här kan du märka det på stekos som sprids genom huset, imma/kondens på insida fönster, tvätten torkar långsamt och det kan uppstå mögel på tak och väggar.

Känner du igen dig i något av ovannämnda? Då behöver du se över din ventilation. Idag är det vanligt att installera mekanisk ventilation där luftens transport sker med hjälp av mekaniska fläktar. Se de olika varianterna nedan.

Olika typer av ventilation:

  • Självdrag (normalt inget som installeras längre utan finns i äldre hus)
  • Mekanisk frånluftsventilation – fungerar på det sätt att ventilationsluften fläktas mekaniskt ut ur huset.
  • Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning – Samma som ovan fast med en värmeväxlare/frånluftsvärmepump installerad som kan återvinna värme.
  • Mekanisk till- och frånluftsventilation (finns även att installera tillsammans med värmeåtervinning) – Luftflödet in och ut kontrolleras med hjälp av fläktar, vilket skapar en ökad kontroll av luftflödet i en bostad.

Förutom ventil behövs även installation av filter som ser till att endast den bra luften kommer in i bostaden. En installerad ventilation behöver underhållas och torkas rent, filtret behöver bytas med jämna mellanrum och den behöver en regelbunden kontroll.

Rådfråga en kunnig inom området om du känner dig osäker kring något innan du påbörjar något själv. Vare sig det är installation av ventilation eller andra energieffektiviserande åtgärder.


Kolla in våra sidor "Energieffektivisering" och hur du kan energieffektivisera din bostad.