Du har inga varor i din kundvagn

Hur ska man tänka vid isolering/tilläggsisolering?

Att tänka på vid isolering / tilläggsisolering


Att tänka på vid isolering /tilläggsisolering

Det finns en hel massa olika isoleringsmaterial på marknaden idag, alla med olika egenskaper och kvaliteter. Du kan läsa mer om de olika isoleringsmaterial HÄR.

Så hur ska man tänka i val av isolering, och har det någon roll vilken typ av isolering du använder vart? Ska det vara hygroskopiskt eller inte? Det första som betyder något i val av isolering är om du är i startgroparna med att bygga nytt – eller om du renoverar och ska tilläggsisolera ett äldre hus. I nybyggnationer finns riktlinjer från Boverket som man måste följa och då även gällande isolering. De vanligaste att använda är mineralull (stenull och glasull) då de både är brandsäkra med effektiv både ljud- och isoleringsförmåga. De passar därför bra både till tak/vind, ytterväggar och innerväggar.

Även cellplast som isolering är väldigt vanligt. Dock har det en hög brandrisk och rekommenderas därför att isoleras tillsammans med mineralull för att eventuell brand inte ska kunna sprida sig i väggar. I övrigt väldigt fukttåligt och passar bra till att exempelvis isolera källare och husgrunder.

Gäller det i stället ett äldre hus som ska renoveras och tilläggsisoleras behöver man tänka annorlunda. Förr var isoleringen inte lika prioriterade och elpriser skiftade inte som idag, därför är kvaliteten på isoleringen i dessa hus under all kritik och skapar både ett sämre inomhusklimat och högre energiåtgång. Därför behövs ofta tilläggsisolering, problemet är att husets grundfunktion är skapad utifrån ett ventilationssystem (oftast självdragsventilation genom väggar, fönster, dörrar och skorsten) som fungerar med den isolering som var då (oftast trä, papp eller kutterspån). Att isolera för mycket i dessa hus kommer riskera att ventileringen inte kommer fungera som den ska, fukt kan bildas och fuktskador kan uppstå tillsammans med en försämrad luftkvalitet. Vid tilläggsisolering av den typen av hus kan i detta fall kräva att man installerar nytt ventilationssystem eftersom en ny isolering skulle täta mycket av självdraget. Ett råd är att ta hjälp av en kunnig inom området för bäst resultat.

Förutom själva isoleringen behöver du kunna och veta några andra saker och känner du minsta tveksamhet så råder vi att ta in experthjälp. Till exempel är det bra att känna till egenskaperna i isoleringen och hur man ska hantera det. Mineralull är ett av de populäraste isoleringsmaterialen – och en av huvudorsakerna till det är att det leder bort fukt. En mycket bra funktion - men som i okunniga händer kan riskera framtida fuktskador. Vissa isoleringsmaterial transporterar fukt och då krävs i stället en god ventilering som kan få bort den.

Tilläggsisolering kräver även installation av en ångspärr* då det är den som ser till att luften och fukt försvinner. Installerar du en ångspärr som kanske inte är helt tät – då kommer luft/fukt i stället ut i husets konstruktion och kommer riskerar fuktskador. Och ju mer du då har isolerat – ju mer fukt och kondens kan det bli i väggen. Därför är det väldigt viktigt att alla moment av isoleringen görs korrekt.
Vid vissa tilläggsisoleringar kan det istället krävas en ångbroms*, exempelvis vid användning av organiska material. 

Det är bra att verkligen läsa på och även känna sitt hus innan eventuell tilläggsisolering alltså görs. Det kommer att löna sig i längden att lägga det lilla extra tiden på att läsa på och planera om man tänkt utföra arbetet själv. Vi rekommenderar dock alltid att prata med en kunnig innan då det finns risker med att göra jobbet själv.

Vad betyder att ett material är hygroskopiskt?

Ett ord som man kan höra tillsammans med isolering idag är hygroskopiskt och det är bra att känna till vad detta innebär. Att ett isoleringsmaterial är hygroskopiskt betyder att det har förmågan att ta upp och avge fukt. De material som man ofta använder till hus idag har inte den förmågan men man har andra lösningar för den funktionen. För vissa hus och grundfunktioner fungerar hygroskopiskt bättre medan till andra hus passar icke-hygroskopiska bättre. Detta bör du få hjälp med från en expert inom området.
Det finns några isoleringsmaterial på marknaden som har dessa egenskaper och det är träfiber, cellulosafiber och linisolering. 


Vad menas med ångspärr? En ångspärr använder man just vid isolering för att fukt inte ska kunna vandra ut i träkonstruktionen. Detta behövs vid alla delar av ett hus där det finns isolering mot utsidan och den ska alltid sitta mot den varma sidan. Utan en ångspärr trycks den varma luften genom till konstruktionen och den kalla luften och skapar kondens som i sin tur kommer orsaka fuktskador, mögel och röta. Ångspärrar är vanligen gjorda av PE plast och man mäter dess täthet med ett Z-värde - ju lägre Z-värde desto bättre täthet.

Vad menas med ångbroms? En ångbroms används istället när man vill att huset ska "andas". Med en ångbroms bygger man lufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuell fukt. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis. Ångbromsen passar även utmärkt till konstruktioner som isolerats av organiska material och även i gamla hus där luft- och ångspärr inte är lämplig.

Kolla in våra sidor Energieffektivisering och hur du kan energieffektivisera din bostad.