Du har inga varor i din kundvagn

Hur ska man tänka vid isolering/tilläggsisolering?

Att tänka på vid isolering / tilläggsisolering


Att tänka på vid isolering /tilläggsisolering

Det finns en hel massa olika isoleringsmaterial på marknaden idag, alla med olika egenskaper och kvaliteter. Du kan läsa mer om de olika isoleringsmaterial HÄR.

Så hur ska man tänka i val av isolering, och har det någon roll vilken typ av isolering du använder vart? Ska det vara hygroskopiskt eller inte? Det första som betyder något i val av isolering är om du är i startgroparna med att bygga nytt – eller om du renoverar och ska tilläggsisolera ett äldre hus. I nybyggnationer finns riktlinjer från Boverket som man måste följa och då även gällande isolering. De vanligaste att använda är mineralull (stenull och glasull) då de både är brandsäkra med effektiv både ljud- och isoleringsförmåga. De passar därför bra både till tak/vind, ytterväggar och innerväggar.

Även cellplast som isolering är väldigt vanligt. Dock har det en hög brandrisk och rekommenderas därför att isoleras tillsammans med mineralull för att eventuell brand inte ska kunna sprida sig i väggar. I övrigt väldigt fukttåligt och passar bra till att exempelvis isolera källare och husgrunder.

Gäller det i stället ett äldre hus som ska renoveras och tilläggsisoleras behöver man tänka annorlunda och det blir lite klurigare process. Förr var isoleringen inte lika prioriterade och elpriser skiftade inte som idag, därför är kvaliteten på isoleringen i dessa hus under all kritik och skapar både ett sämre inomhusklimat och hög energiåtgång. Därför kräver ofta dessa hus att man tilläggsisolerar, problemet är att husets grundfunktion är skapad utifrån ett ventilationssystem som fungerar med den isolering som var då. Att isolera för tätt i dessa hus kommer riskera att ventileringen inte kommer fungera som den ska, fukt bildas och fuktskador kan uppstå tillsammans med en försämrad luftkvalitet. Därför ger man rådet att isolera varsamt och med rätt material.

Förutom själva isoleringen behöver du kunna och veta några andra saker och känner du minsta tveksamhet så råder vi att ta in experthjälp. Till exempel är det bra att känna till egenskaperna i isoleringen och hur man ska hantera det. Mineralull är ett av de populäraste isoleringsmaterialen – och en av huvudorsakerna till det är att det leder bort fukt. I de flesta fall är detta bra men ligger isoleringen nära eller mot en träkonstruktion är det den som får vattnet som leds bort och kommer med stor sannolikhet få fuktskador. Vissa isoleringsmaterial transporterar fukt och då krävs i stället en god ventilering som kan få bort den.

En annan sak viktigt att veta är hur man installerar en ångspärr* då det är den som ser till att luften och fukt försvinner. Installerar du en ångspärr som kanske inte är helt tät – då kommer luft/fukt i stället ut i husets konstruktion och kommer riskerar framtida fuktskador. Och ju tätare du då har isolerat – ju mer fukt och kondens blir det i väggen.
I äldre hus där risken för fuktskador kan vara större skulle det alltså vara bättre om man isolerade med ett modernt naturmaterial som exempelvis träfiberisolering som är hygroskopiskt. Det som är viktigt att veta om man isolerar med naturmaterial är att man istället för en ångspärr bör installera en ångbroms*. Anledning att man behöver det vid isolering med naturmaterial är att dessa material tar upp och avger fukt - en ångspärr skulle i detta fall inte låta fukten vandra utan den skulle bli fast och skada konstruktionen. Ångbromsen låter istället fukten vandra genom konstruktionen och kan torka från bägge håll.

Det är bra att verkligen läsa på och även känna sitt hus innan eventuell tilläggsisolering alltså görs. Det kommer att löna sig i längden att lägga det lilla extra tiden på att läsa på och planera.

Vad betyder att ett material är hygroskopiskt?

Ett ord som man ofta hör tillsammans med isolering idag är hygroskopiskt och det är bra att känna till vad detta innebär. Att ett isoleringsmaterial är hygroskopiskt betyder att det har förmågan att ta upp och avge fukt. De material som man ofta använder till hus idag har inte den förmågan men man har andra lösningar för den funktionen. Men som nämnt ovan är det bra att använda dessa naturmaterial som kan ta upp fukt (såsom träfiberisolering) när tilläggsisolering sker på äldre hus.
Det finns några relativt nya isoleringsmaterial på marknaden som ingår här och det är träfiber, cellulosafiber och linisolering. Dyrare att använda men oftast mer miljövänliga.


Vad menas med ångspärr? En ångspärr använder man just vid isolering för att fukt inte ska kunna vandra ut i träkonstruktionen. Detta behövs vid alla delar av ett hus där det finns isolering mot utsidan och den ska alltid sitta mot den varma sidan. Utan en ångspärr trycks den varma luften genom till konstruktionen och den kalla luften och skapar kondens som i sin tur kommer orsaka fuktskador, mögel och röta. Ångspärrar är vanligen gjorda av PE plast och man mäter dess täthet med ett Z-värde - ju lägre Z-värde desto bättre täthet.

Vad menas med ångbroms? En ångbroms måste man känna till när man arbetar med naturmaterial såsom cellulosaisolering, träfiber, eller andra typer av naturisolering. Orsaken är att dessa typer av isolering kan ta upp och avge fukt (som beskrivet ovan i hygroskopiska material). För att undvika fukt i konstruktionen använder man då en ångbroms som är diffusionsöppet - vilket betyder att man låter vattenånga transporteras ut och torka åt två håll. På det sättet undviker man att det ska orsakas fuktskador på husets konstruktion.

Kolla in våra sidor Energieffektivisering och hur du kan energieffektivisera din bostad.