Du har inga varor i din kundvagn

Beijers hållbarhetsarbete

Att få hålla utbildningar inom hållbarhet hör till något av de roligaste på jobbet, tycker vår Miljö- och hållbarhetschef, Alexandra Rosenqvist. Nyligen höll hon en internutbildning i Sundsvall och på bilden ser ni då hon träffade delar av Fredrik Bolkeus team i södra Norrlands säljkår.

Hur tror du internutbildningarna utvecklar vår säljkår?
– När jag håller interna utbildningar för vår säljkår är mitt mål att ge dem trygghet i att prata hållbarhet med våra kunder. De ska känna sig trygga med att Beijer är duktiga inom hållbarhet och att vi kan lösa mycket av de frågor och krav som kunden har i området. De ska också ha tillräckligt mycket kunskap och verktyg för att våga prata hållbarhet.

Vad gör oss så framgångsrika i vårt arbete inom miljö och hållbarhet?
– Vi har en gedigen grund att stå på. Platinum i Ecovadis, är certifierade inom ISO 14001 och Sience Based Targets för att nämna något. Under senaste året har vi också fått flera verktyg på plats vars syfte är att hjälpa vår kund och göra det enklare att bygga hållbart. Krångligt ska bli enkelt och med våra verktyg så är det enklare än förut. Denna resa fortsätter och snart är våra klimatverktyg på plats! Nu är fokus framåt att fortsätta utveckla digitala verktyg och vårt cirkulära erbjudande med återbrukat material. Sen jobbar vi såklart med vår hållbarhetsprestanda och förberedelser för vad som kommer i och med CSRD.

BeijerNews

Följ Beijers hållbarhetsresa genom:

Beijer på rätt väg
Stark Group Hållbarhetsrapport


Använder mål som drivkraft

Matilda Lindblom har gjort en inspirerande resa inom Beijer. Matilda, proffssäljare i Uppsala, nådde i vintras på ett imponerande sätt de mål hon själv satt upp för 2022. Vi frågar mer om arbetsrollen och vad som driver henne i sin utveckling.

Vad skulle du säga att det innebär att vara Proffsäljare på Beijer?
–Det innebär ett bra samarbete och en god relation med kund för att rätt material ska levereras på rätt tid och rätt plats. Ibland är det utmanande och man måste vara lösningsorienterad, men det är alltid utvecklande!

Vad driver dig i din utveckling?
–Att försöka hjälpa kunderna i tid utan att tumma på kvalitén. Jag hämtar energi från mina kollegor men behöver också lite tävlingsmentalitet för att sporras att göra mitt bästa!

BeijerNews

Beijer Uppsala