Du har inga varor i din kundvagn

Guldtrucken: Beijer Nackas bidrag till en hållbar byggbransch

Vi har tidigare berättat om när Beijer Nacka vann Guldtrucken för deras arbete med återbruk och minskat svinn i branschen. En tävling som Byggmaterialhandlarna leder där man utser och uppmärksammar en bygghandel som är ett föredöme för branschen ur ett hållbarhets-, digitaliserings- eller attraktivitetsperspektiv.

Guldtrucken

För ett år sedan delades Guldtrucken ut till Beijer Nacka för sitt projekt med Nacka Vatten och Avfall. Tillsammans ville de skapa ett cirkulärt flöde för trä och uppmanade besökare till kommunens kretsloppscentral att lämna återbrukat material i trä som brädor, reglar, och skivmaterial i en byggbod som Beijer sedan tar hand om, rensar upp och säljer det som går att använda som återbrukat material.

Så här sa Peter Bergengren (projektledare återbruk byggmaterial och en av initiativtagarna till projektet) om projektet då:

- (…) Samarbetet med Nacka Vatten och Avfall ger oss värdefull kunskap om hur vi kan bidra till att minska avfallet inom byggbranschen och priset uppmärksammar, skapar intresse och bidrar till en förståelse kring cirkulära flöden och hur vi vänder avfallen till en resurs. Återbrukat byggmaterial begränsar uttaget av jungfruligt material och denna utveckling vill vi fortsätta leda.

Nu är det dags att följa upp och se vad som hänt sedan dess. Faktum är att de, sedan i våras, tagit emot ca 7 ton virke och 2,5 ton isolering.

Guldtrucken Nacka

Peter berättar:

– Nu har vi kommit i gång ordentligt med ”Gentrae” som riktar in sig till våra större byggkunder. Vi tar emot överblivet virke, vilket rensas och sorteras av oss. Sedan läggs det på lager och säljs igen under eget artikelnummer med tillägget ”Återbruk”. Vi har även tjänsten ”Avetablering” som möjliggör för större kunder att lämna tillbaka material som normalt inte är returnerbart. Materialet skall dock vara säljbart och vi säljer det sedan vidare genom olika kanaler till våra privatkunder. Vårt samarbete med Nacka Vatten och Avfall fortsätter och vi räknar med att konceptet i någon form kommer att permanentas efter nyår. Vi påbörjar under hösten liknande samarbeten i Uppsala, Sigtuna och Göteborg med de kommunala avfallsbolag som verkar där. Vi planerar att fortsätta satsa på vårt Genträ- och Avetableringskoncept - vi vill kunna ta en aktiv del i kundernas strävan att minska sitt byggavfall, och samtidigt hitta en affärsmodell i det.,

Besök Beijer Nacka:

Beijer Nacka