Du har inga varor i din kundvagn

Årets byggmaterialhandlare 2022

Beijer Byggmaterial i Malmö och Bygg-Ole i Nacka i final om Guldtrucken


Guldtrucken

Guldtrucken ska delas ut till Årets byggmaterialhandlare 2022 och Beijer står med som två av fem finalister! Årets byggmaterialhandlare är en tävling som startades förra året (-21) där man sedan en gång om året kommer utse och uppmärksamma en bygghandel som är ett föredöme för branschen ur ett hållbarhets-, digitaliserings- eller attraktivitetsperspektiv. Med tävlingen vill man inte bara uppmärksamma den som vinner, utan även använda tävlingen för att skapa inspiration och motivera andra byggvaruhus genom att visa flera goda exempel med hopp om att fler ska vilja ta efter.

Det är Byggmaterialhandlarna som håller i tävlingen och deras jury - Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd – är de som utser vilka byggvaruhus som går vidare till finalen. Juryn utsåg fem finalister av ett trettiotal företag som nominerades innan sommaren och det är dessa fem det nu står mellan.

 
Beijer i Frölunda
 

Vår första finalist är Beijer Byggmaterial/Bygg-Ole i Nacka som tillsammans med Nacka Vatten och Avfall startat ett utvecklingsprojekt för att skapa ett cirkulärt flöde för trä.

Motivering från juryn:

Branschen slänger mängder av trä varje år. Trä är en fantastisk resurs som är en förutsättning för att klara de miljömål som branschen satt. Men vi måste sluta slösa och skapa cirkulära flöden även för trä. Därför har Beijer startat ett utvecklingsprojekt tillsammans med Nacka Vatten och Avfall. Besökare på kommunens kretsloppscentral uppmanas att lämna återbrukat material i trä (brädor, reglar, skivmaterial) i en byggbod. Beijer tar hand om materialet och ser till att det som går att återanvända säljs som återbrukat trä till kunderna, i stället för att det går till energiåtervinning. Beijer tittar på möjligheten att utöka till fler produktgrupper.

- Att vi på det här sättet kan ge nytt liv åt byggavfall är både roligt och viktigt! Allt för mycket byggmaterial går idag till energiåtervinning eller deponi. Nu fångar vi upp en del av det som slängs på våra återvinningscentraler för att kunna erbjuda våra kunder att göra en insats för vår miljö, samtidigt som de får ett lägre pris för sitt bygge. Det är viktigt att vi börjar se byggavfall som en resurs – inte en belastning, säger Peter Bergengren Bygg-Ole Nacka.

Vår andra finalist är Beijer Byggmaterial i Malmö som är nominerade för sin satsning att hitta cirkulära flöden för trä och se till att det värdefulla materialet nyttjas till fullo för att minska mängden avfall. Ett koncept, framtaget av Beijers danska systerföretag, man kallar Gentræ.

Motivering från juryn:

Trä är en viktig produktgrupp, men också något branschen ofta hanterar vårdslöst. Provisoriskt trä i olika former slängs efter kort användning. Beijer vill hitta cirkulära flöden och se till att det värdefulla träet nyttjas till fullo. Därför har man börjat utveckla Gentræ i Malmö, som är ett koncept från Beijers danska systerföretag. Tillsammans med kunderna vill man skapa cirkulära flöden och minska mängden avfall. Man samlar in använt trä, tar tillbaka det och sorterar upp det i olika kategorier. Inget av det som samlas in ska gå till spillo. Projektet drivs av regionsälj i syd, , och projektet har gått av stapeln i Malmö.

- Vi är oerhört stolta över nomineringen av Guldtrucken och hoppas såklart på vinst, men oavsett utfall har vi vunnit genom att vi lyckats få upp det cirkulära tänkandet kring våra resurser högre upp på agendan. Vi är också mycket tacksamma till Peab och Wihlborgs som med stor entusiasm deltog i pilotprojektet kring återbruk av trävaror, avslutar Mikael Gustavsson som är regionsäljchef för Region Syd.

 
Beijer i Frölunda
 

Vill du besöka Beijer Byggmaterial i Malmö eller Bygg-Ole i Nacka och se mer av vad de gör och hur de arbetar på plats, besök Våra Byggvaruhus för att hitta adress/kontaktuppgifter till vår Malmö-filial. Gå in på Bygg-Oles webbplats för att läsa mer om dem och för att hitta adress(kontaktuppgifteruppgifter.